Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 48
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 48
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 HÜSEYNOV RAFAEL BABA  15587

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏMİRƏSLANOV   ELNUR   MEHMAN 5392
CƏFƏRLİ   RÜFƏT   SEYDİ 1592
BABAŞOV   NEMƏT   ADIŞİRİN 1183
MAYILOV   İLHAM   AYAZƏLİ 1140
CABBAROVA   KÖNÜL   PƏNAH 795
İSRAFİLOV   İMAMƏDDİN   İBRAHİMXƏLİL 314