Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 42
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 42
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MƏMMƏDOV MÜSLÜM MÜRSƏL  14387

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
QƏRİBOV   NİZAMİ   İSMƏLİ 4968
MƏMMƏDOVA   XALİDƏ   ƏLİSAFA 1315
ABDULOV   DURHƏSƏN   AKİF 752
KƏRİMOV   VƏZİR   ƏMİR 747
MƏLİKOV   ƏLYUSİF   YUSİF 466
ABUŞOV   VİLAYƏT   MUSA 412