Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 44
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 44
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏLİYEV İLHAM ƏLİ SƏFTƏR  18337

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MƏLİKOV   XALƏDDİN   ZİYADDİN 2977
VƏLİXANOV   AZAY   HƏSƏNAĞA 1645
MUSAYEV   KƏMRAN   İKRAM 1568
ÇELƏBİYEV   EHTİRAM   AĞADADAŞ 1284
KƏRƏMOV   ZAKİR   MİRZƏCAN 860