Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 42
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 42
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 SƏLİMOV ELDƏNİZ ADİL  16388

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ABBASOVA   LALƏ   GÜLBABA 2374
ƏLƏSGƏROVA   FLORA   TOFİQ 1727
ƏMRAHOV   SÖHRAB   NƏSRULLA 1468
DAŞDƏMİROVA   ZÜMRÜD   XUTKƏR 1041
QURBANOV   MƏMMƏD   ƏLİAĞA 915
BURXANOV   İBRAHİMCAN   NADİROVİÇ 766