Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 70
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 70
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 SÜLEYMANOV TAHİR SÜLEYMAN  19232

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
QASIMOVA   ELZA   NURU 4410
MURADƏLİZADƏ   NAZİM   BABA 781
QASIMOV   RUSLAN   GƏNCALI 755
CAVADOV   HƏBİBULLA   ƏLİ 745
RƏSULOV   ALİM   SƏFƏR 735
OSMANOV   OSMAN   ƏHƏD 684