Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ

Qeyd: 53 saylı Quba-Qusar seçki dairəsinin 16 saylı seçki məntəqəsi üzrə səsvermənin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 noyabr 2015-ci il tarixli 51/345 saylı qərarı ilə etibarsız hesab edilmişdir.
Məntəqələrinin sayı : 76
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 76
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ABRAMOV YEVDA SASUNOVİÇ  16840

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ŞƏFİYEV   TƏRLAN   BÖYÜK AĞA 4057
VƏKİLOV   BAHADIR   KAMİL 2530
QULUYEVA   MEHRİBAN   AĞAKİŞİ 1915
XƏLİLOV   SƏNAN   QƏRİB 1035
MƏMMƏDOV   HƏSƏNBALA   MƏHƏMMƏD 715