Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 72
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 72
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD  13268

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HƏSƏNOVA   AFƏT   ƏBİL 10968
MƏHƏRRƏMOV   ƏLABBAS   KAMRAN 594
BAYRAMOV   HACIBABA   TOFİQ 285
MÖVLANOVA   AYNUR   AFƏDDİN 131
İSAYEV   ZAHİR   QƏZƏNFƏR 121
MƏMMƏDOVA   BAHAR   ŞAHBABA 51