Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 63
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 63
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 BADAMOV AZƏR CAMAL  16579

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏMİRBƏYOVA   JALƏ   ƏHMƏD 5006
SƏFƏROVA   SƏDAQƏT   ƏBDÜLHƏLİM 2297
ƏLİMOVA   KAİNAT   KAMİL 1192
İBRAHİMOV   ƏSKƏR   NİZAMİ 922
PİRİYEV   FƏZAHİM   İMAN 588