Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 51
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 51
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 XANLAROVA ZEYNƏB YƏHYA  17887

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
RƏHİMOV   AKİF   ŞƏMİDDİN 3803
QAYIBOV   ƏNVƏR   KƏRİM 1714
SOLTANLI   SƏXAVƏT   ŞİRSOLTAN 661
MUSAYEV   NATİQ   İSMAYIL 581
MƏMMƏDOVA   BÜLLUR   CAVAD 540
MƏMMƏDOV   İLQAR   İMRAN 339