Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 30
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 30
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ  7820

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MUSAYEVA   CƏMİLƏ   QƏZƏNFƏR 1777
TAHİROVA   KƏMALƏ   KALAM 1425
HACIZADƏ   EMİL   MİRCƏMİL 1209
MƏMMƏDOVA   KÖNÜL   İNTİQAM 889
HÜSEYNOV   ELÇİN   RAMİS 845
ORUCOV   FƏQANİ   HABİL 597