Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 33
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 33
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 CƏBRAYILOV RAFAEL KAMİL  14703

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
NƏBİYEV   PAŞA   SƏDİ 5316
BƏŞİRLİ   ƏLİ   ALLAHVERDİ 1621
HƏZRƏTQULİYEVA   ZÜLFİYYƏ   İSRAYIL 1338
BAĞIRLI   XANBƏGİM   ƏMİR 372
FƏTTAH   ELMAN   VOLODİYA 184