Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 36
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 36
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏSƏDOV OQTAY SABİR  22748

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
DADAŞOV   CƏMİL   ZƏBHULLA 1227
MUSAYEV   TƏBRİZ   SƏMƏNDƏR 849
FƏRƏCOV   FİRUD   FƏRƏC 770
RƏFİYEV   VALEH   SÜLEYMAN 768
ZAMANOV   ZAMAN   NƏRMAN 662