Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

44 SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 48
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 48
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 SALAYEV HACI HACI BABA  15713

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏSGƏROV   NURLAN   BƏŞİR 4732
BAĞIROV   RƏYASƏT   MƏMMƏDAĞA 855
QURBANOV   FÜZULİ   MƏHƏMMƏD 548
ORDUXANOV   NİYAMƏDDİN   ORDUXAN 534
SÜLEYMANOV   RAMİL   BAHADİN 331
TALIBLI   NİYAZİ   YASİN 261