Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 34
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 34
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 BABAYEV MUXTAR BAHADUR  14379

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
SALAYEV   KƏRAMƏT   SALAM 1893
QOCAYEV   EYVAZ   VAQİF 1494
MAHMUD   ELÇİN   NATİQ 825
RƏŞİDOV   FİKRƏT   YUSİF 629
HÜSEYNOV   ELÇİN   QƏRİB 627
ƏSƏDOV   ANAR   ƏSƏDULLA 597