Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 38
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 38
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL  14399

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
BABALI   HAFİZ   ƏRKÖYÜN 1608
MİRZƏYEVA   TƏRANƏ   TAPDIQ 1379
QAFAROV   ƏDALƏT   İZZƏT 1365
ŞAMİLOVA   NƏRMİN   RAMİZ 1357
SƏFƏRLİ   KƏMALƏ   AĞA 936