Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 33
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 33
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 XƏLİLOV MİRZƏCAN MİRZƏMMƏD  14577

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MUXTAROV   ELMAN   ƏDİL 2087
ABBASLI   HƏCƏR   ŞAMİL 1342
TAHİROV   OQTAY   AĞCA 1062
YUSİFZADƏ   İSLAM   CAMO 1031
ABDULLAYEV   ƏLİƏDDİN   HƏBULLA 1023
ƏHMƏDLİ   DÜNYAMİN   ƏHMƏD 911