Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 30
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 30
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QULİYEV MUSA İSA  9236

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
SALAHOV   NATİQ   SALEH 2814
ALMƏMMƏDOV   ƏTRAF   NƏRİMAN 2480
ZEYNALOV   ELDAR   YAŞAR 2089
ƏSƏDOVA   ŞÖVKƏT   ŞİRİN 1972
MƏLİKOV   VÜQAR   VAQİF 953