Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 32
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 32
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 FƏTİYEV XANLAR NURU  11554

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏLİYEVA   ZÜMRÜD   SURXAY 2744
QULİYEV   ƏLİ   MƏCİD 2204
VEYİSOV   ƏLÖVSƏT   MAYIL 2168
TAĞI-ZADƏ   SAİDƏ   MUSA 695
NAMAZOVA   KİFAYƏT   QOCA 520