Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 25
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 25
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF  11103

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏLİYEV   ELDAR   PAŞA 1973
ASLANOV   ELDAR   ZABİT 1419
MƏHƏRRƏMOVA   TÜNZALƏ   ƏLƏDDİN 1172
HƏSƏNOV   ZAHİR   İMAMVERDİ 647
İSMAYILOV   RAMİL   RƏŞİD 564
HƏSƏNOVA   NİGAR   İLHAM 255