Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 26
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 26
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN  9880

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
VƏLİYEV   SEYMUR   AYDIN 1917
BAĞIROV   ƏLƏDDİN   MÜSEYİB 1377
BƏKİROV   ELVİN   YUSİF 1187
QAFAROVA   İNTİZAR   İSLAM 917
QASIMOVA   MÜŞAİDƏ   MİKAYIL 568