Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 37
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 37
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL  17852

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HÜSEYNOV   ANAR   VALEH 1571
SƏRDAROV   SƏYAVUŞ   HƏMİD 1485
ƏHMƏDOV   MƏCİD   MÜBARİZ 1453
ABDULLAYEV   HAMLET   İSAXAN 1446
MÜRSƏLLİ   İLHAM   TARİQ 1286