Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ

Qeyd: - 35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsinin 5,10,11,18 və 26 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələri dairə seçki komissiyası tərəfindən etibarsız hesab edilib.
          - 35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsinin 21 saylı seçki məntəqəsi üzrə səsvermənin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının 10 noyabr 2015-ci il tarixli 44/310 saylı qərarı ilə etibarsız hesab edilərək ləğv edilmişdir.
Məntəqələrinin sayı : 33
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 33
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏLİZADƏ ARAZ MƏMMƏD MÜBARİZ  5650

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
AĞA-ZADƏ   İQBAL   FEHRUZ 5068
AĞRILI   ALİYƏ   REYMAN 1444
ƏMİRASLANOVA   İLAHƏ   NƏSİR 372
HƏSƏNLİ   İNTİQAM   SOLTAN 246
MƏMMƏDOV   ADIGÖZƏL   NURİ 224
ORUCOV   ƏZİZ   QARAŞ 175
HÜSEYNOV   MƏHƏRRƏM   BAĞIR 147