Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 35
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 35
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MURADOV FUAD RAUF  13196

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
İBRAHİMOV   CƏLAL   AĞARZA 4067
AĞAEVLİ   ƏLİ   HACI 742
QURBANOV   ELÇİN   İBAD 574
NAĞIYEVA   DİLŞAD   SƏFƏRBƏY 547
XƏLİLOVA   FƏRİDƏ   İZZƏT 408
ƏLİYEV   TEYYUB   QƏNİ 408