Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 37
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 37
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİL  12078

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HACILI   ARİF   MUSTAFA 1799
CƏFƏROV   ÜZEYİR   ELDAR 1025
MUSAZADƏ   ÜLKƏR   FƏRMAN 690
İZZƏTLİ   RUSLAN   TEYMUR 563
BAYRAMOV   MƏHƏMMƏD   BAYRAM 371
RZAZADƏ   CAVANŞİR   ALUNBƏT 266
ƏLİYEV   ARİF   MƏMMƏD 257