Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 31
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 31
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ABIYEV AĞACAN QULAM  11748

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
BAYRAMOV   AĞALAR   XANLAR 1192
ZEYNALOVA   MEHRİBAN   HEYDƏRƏLİ 867
ƏLİYEV   NAMİQ   ZAKİR 660
MƏLİKOV   ASƏF   ADİL 495
HÜSEYNOVA   ARZU   MACMADİN 374
OSADÇENKO   YURİY   LEONİDOVİÇ 363
MEHTİYEV   EHTİRAM   TƏVƏKKÜL 255