Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 32
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 32
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QULİYEV FƏRƏC İBRAHİM  5473

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ABİDOVA   ZƏRNİŞAN   HEYBƏT 4341
HACILI   MUSTAFA   MUSTAFA 1078
MƏMMƏDOV   ELVİN   NİYAZİ 959
İSMAYILOV   RAUF   ƏBDÜLHÜSEYN 917
QASIMOV   VÜQAR   CAVAD 731
TAĞIZADƏ   RƏFAİL   ALI 662