Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 28
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 28
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB  9522

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏYYUB   VURĞUN   ƏLİŞ 1221
GÜLÜŞOV   AQŞİN   AĞAKİŞİ 1097
CABBAROVA   İLHAMƏ   AYDIN 1037
MAHMUDOV   MİSİR   MƏHƏMMƏD 434