Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 32
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 32
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 HACIYEV ŞƏMSƏDDİN HÜMMƏT  13072

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
İSLAMOV   MAHMUD   MƏBUD 2046
TANRIVERDİYEV   MEHMAN   MAMED 1666
MƏMMƏDOVA   TƏRANƏ   OQTAY 1565
CƏFƏROVA   GÜLNARƏ   MEHMAN 1521
İSLAMOVA   YAQUT   İSA 1368