Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 39
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 39
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 CƏBRAYILOVA DİLARƏ MƏMMƏDAĞA  15711

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏHMƏD   VÜQAR   MİKAYIL 2752
ƏLİYEV   ELXAN   BÖYÜKAĞA 1847
AĞAYEVA   AYNUR   FİRUDİN 1770
PİRİYEVA   NƏZMİYYƏ   SALMAN 1654
SADIQOV   TELMAN   CƏFƏR 1524