Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 33
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 33
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 VƏLİYEVA SƏDAQƏT SULEYMAN  13219

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HƏMZƏYEV   İLQAR   ZAHİR 1596
MƏMMƏDZADƏ   ZAKİR   BƏKİR 1100
SƏFƏROV   MƏMMƏDƏLİ   TALIB 982
ABBASOV   ELMAN   ABDULLA 775
İSMAYILOV   NURƏDDİN   MƏNSİM 692
ƏZİMOVA   LƏTİFƏ   SƏMİDAĞA 642
RÜSTƏMOV   RAMİL   ŞAHSUVAR 389