Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 35
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 35
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ABDULLAYEV RÖVNƏQ İBRAHİM  20565

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏLİYEV   ƏJDƏR   MƏMMƏD 1315
SADIXLI   SUDEYİF   İSMAYIL 973
MƏMMƏDOV   ARİF   FƏDAQƏT 920
HÜSEYNOVA   FİRUZƏ   NƏRİMAN 894
ŞİRMƏMMƏDOV   ƏLİYAR   ƏLİŞ 842
MUSAYEVA   SƏİDƏ   ADİL 789