Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 31
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 31
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 SƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS  14350

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
QASIMLI   AZƏR   AĞAQASIM 2738
HACIƏLİBƏYOV   NAZİM   ƏNVƏR 772
NOVRUZOV   ELŞAD   MİRZƏLİ 638
BABAYEV   MAHİR   QALİB 354
VƏLİYEVA   AFAQ   BƏKİR 347