Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 28
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 28
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MOLLAZADƏ ASİM NAZİM  11274

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HACIYEV   RAHİB   SƏFƏRALI 3627
MƏNSUROV   RƏŞİD   MİRƏJDƏR 1489
HƏSƏNOV   VÜSAL   ŞÜKÜR 926
RAMAZANOV   RASİM   YUNİS 832
ƏLİYEV   AYDIN   NİFTALI 815
TAĞIYEV   RAFİQ   BƏHLUL 772