Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 29
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 29
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 İBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM  14621

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
SƏFƏROVA   GÜNEL   MƏHƏRRƏM 1434
ABBASLI   TURAL   FEYRUZ 1250
HÜSEYNOVA   TƏRANƏ   ABBASQULU 1161
QULİYEV   FƏXRƏDDİN   İBRAHİM 1085