Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 33
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 33
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏLİYEV ADİL ABIŞ  13765

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏSƏDOV   İBRAHİM   NAMİZƏD 4594
ƏKBƏROVA   SVETLANA   CÜMAR 1132
TEYYUBLU   XƏZƏR   QARDAŞƏLİ 653
DİLBAZİ   YEGANƏ   ZİRƏDDİN 482
QURBANOVA   AYGÜN   FUAD 357