Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 35
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 35
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA  12394

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
CƏFƏRZADƏ   LƏMAN   İLHAM 3550
UMUDOV   ANAR   AZƏR 2412
ƏLƏKBƏROV   FELMAR   ƏLİ 1634
MƏMMƏDOVA   GÜLNARƏ   BALAXAN 1494
QULİYEV   ARİF   ƏMİRASLAN 1247
HACILI   RAMİN   RASİM 1146