Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 35
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 35
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN  12250

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
İSMAYILOV   İSMAYIL   MÜBARİZ 5520
ABBASOV   XANLAR   NÜSRƏT 1043
HÜSEYNOV   RAMİN   NİZAMİ 837
MEHDİYEV   ZAUR   MEHMAN 816
MƏSUMOV   SƏRVƏR   ŞIXƏLİ 786
ƏLİYEV   VÜQAR   ELBRUS 697