Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 31
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 31
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 HƏSƏNOV ELŞAD ELDAR  11287

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ABDULLAYEVA   MEHRİBAN   ƏLİ 943
RZAYEVA   İLHAMİYƏ   FAİQ 825
ABBASOV   ŞAHİN   İDRİS 399
İMAMƏLİYEV   DÜNYAMALI   MİRƏLİ 157
QULİYEV   CAVAD   SÜBHAN 133