Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 30
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 30
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MUSTAFAYEVA AYTƏN İNQLAB  11641

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
İBRAHİMOV   XIDIR   MƏNSUM 3472
HƏSƏNOV   ELŞƏN   ŞİRZAD 1735
BAYRAMOV   ÇİNGİZ   İBRAHİM 1435
BABAYEV   FƏXRƏDDİN   SƏMƏDDİN 1122
VƏLİYEVA   NİSƏXANIM   YAQUB 1114
ŞAHSUVAROV   TALEH   NOVRUZ 831
KƏRİM   TUFAN   CAMAL 481
RƏHİMOV   MÜTƏLLİM   QARA 464
BUNYATOV   ŞÖVQİ   YUSİF 287