Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ

Qeyd: - 15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsinin 29 saylı seçki məntəqəsi üzrə səsvermənin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının 14 noyabr 2015-ci il tarixli 48/329 saylı qərarı ilə etibarsız hesab edilərək ləğv edilmişdir.
          - 15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsinin 8 saylı seçki məntəqəsi üzrə səsvermənin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 noyabr 2015-ci il tarixli 51/345 saylı qərarı ilə etibarsız hesab edilmişdir.
Məntəqələrinin sayı : 31
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 31
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QULİYEV ÜLVİ ZAHİD  16431

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MEHDİYEV   NİŞAT   ƏHMƏD 1023
ASLANOV   BAYRAM   MİRAZİM 755
QƏMBƏR   İSA   YUNİS 586
ƏLİYEV   ƏLİ   NADİR 570
RÜSTƏM   VƏFA   FƏRHAD 543
ƏSƏDOV   GARAY   XƏLİL 272
RÜSTƏMOV   RAMİL   LİTVİN 262