Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 39
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 39
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏLİYEV RAUF ASİF  25505

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
BAĞIRLI   VÜQAR   DAVİD 1621
NƏRİMANSOY   ŞADİMAN   NƏRİMAN 1518
NƏSİROV   NİYAZ   EYNULLA 1253
ƏKBƏROV   QOŞQAR   MİKAYIL 997
TAĞIYEV   KAMRAN   HƏSƏN 768
İSKƏNDƏROV   NAMUS   ŞƏRİFƏ 662
ƏLİYEV   TENQİZ   TELMANOVİÇ 268