Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 54
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 54
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ  17181

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MƏMMƏDOV   QARA   MƏHƏRRƏM 3053
HÜSEYNOV   ƏLİSAHİB   VƏLİ 2568
ƏLİRZAYEV   TAHİR   QAFAR 2343
ƏSƏDOV   ƏDALƏT   İXTİYAR 849
ABDULƏZİZLİ   ŞAİR   ABBAS 411
NƏCƏFOV   RAMİZ   NİYAZALI 363