Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 82
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 82
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MƏMMƏDOV ELMAN CAMAL  16283

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
SÜLEYMANLI   ELXAN   BƏHMƏN 3730
ƏLİYEV   AĞALAR   XASAY 2522
CƏFƏROV   FUAD   FAZİL 993
BAĞIROV   GÜLƏLİ   QƏHRƏMAN 785
ƏMRASLANOVA   XALİDƏ   HƏMZƏ 659