Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 63
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 63
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QURBANOV CAVİD QƏNBƏR  25621

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HƏMİDOV   İSGƏNDƏR   MƏCİD 2189
ƏZİZOV   TOFİQ   SEYFƏLİ 842
ZAMANOV   NAĞDƏLİ   TAPDIQ 596
MƏMMƏDOV   ARİF   ƏLƏSDAN 357
HÜSEYNOV   SİRAC   VƏLİ 302
HƏSƏNOV   NİZAMİ   ŞİRİN 198