Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 13
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 13
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QASIMOVA FLORA QASIM  1337

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏLƏKBƏROV   CEYHUN   VƏKİL 816
ALLAHVERDIYEV   VAQIF   MISIR 274
İSGƏNDƏRZADƏ   ELÇİN   BARAT 156
QƏDİROV   ŞAHİN   KƏRİM 97