Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ

Qeyd: 121 saylı Laçın seçki dairəsinin 32 və 77 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 noyabr 2015-ci il tarixli 51/345 saylı qərarı ilə etibarsız hesab edilmişdir.
Məntəqələrinin sayı : 102
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 102
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ABBASZADƏ MAHİR TAPDIQ  16028

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
İLYASOV   MAYİL   İSMAYIL 3871
ƏKBƏRLİ   ELMƏDDİN   KAMİL 2489
ƏBDÜRƏHİMOVA   DÜNARƏ   KÖÇƏRİ 1925
MAMEDOV   TURAL   MARKS 1350