Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 71
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 71
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ŞAHVERDİYEV ASTAN NÜŞRƏVAN  14723

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏHMƏDOV   ƏBÜLFƏZ   ZAMAN 2226
ƏMİRASLANOV   RAZİM   MALİKƏJDƏR 2088
MƏMMƏDOV   ADƏM   MƏHƏRRƏM 1355
MƏMMƏDOV   SARI   ATLIXAN 1115
MƏMMƏDOV   ANAR   RÖVŞƏN 1007
NƏCƏFOV   ELŞƏN   HÖKÜMƏT 745