Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 45
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 45
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 SADIQOV BƏXTİYAR YUSİF  16199

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ASLANOVA   ZABİKƏ   ŞİRASLAN 2798
MƏHƏRRƏMOV   ŞAKUR   AĞARZA 2633
CƏFƏROV   XƏQANİ   SƏFƏR 1589
QURBANOVA   ZÜLFİYYƏ   AYDIN 498