Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 46
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 46
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ  13644

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ABBASOVA   GÜLNAR   HADI 3104
HÜSEYNOV   MƏHƏMMƏD   KAZIM 1365
AĞAYEV   MUSA   HABİL 1192
QULİYEV   AMİL   AĞALAR 787
HACIYEV   RAFAYIL   HƏSƏN 450