Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 61
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 61
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 NAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİB  18169

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
BABAYEVA   AYBƏNİZ   FƏRHAD 2153
NƏSİBOVA   MEHRİBAN   TAHİR 1412
MİRZƏZADƏ   RƏFAYİL   MƏHƏMMƏD 1175
MƏMMƏDOV   ATAMOĞLAN   FƏRRUX 1008
QAFAROV   RASİM   AYDIN 954
ŞIXIYEVA   NƏRGİZ   SABİR 786